Araştırma Yöntemleri, Pedagoji ve Başarı Değerlendirme Sistemi Çalıştayı Sona Erdi

1

Sizce sınav (yazılı, imtihan) bir kişinin bilgisini ölçme için en doğru sonuçlar verebilir mi? Ya da sınav bir öğrencinin bilgisini ölçebilir mi? Dersten ve son tahlilde sınıfta kalma korkusu, bunun psikolojik etkileri ve bunların ortaya çıkardığı fiziki yorgunluk, geleceği etkileme kaygısı, aile korkusu, arkadaşlarına rezil olma ve küçük düşme durumu vb. durum ve etkenleri göz önüne aldığımızda sınavların yıkıcı sonuçları getirebildiğini rahatlıkla görebiliriz. Tüm bu etmenlerin yanısıra sınav nasıl bir insanın bilinç ve bilgi düzeyini ölçebilir? Bu doğrultuda sınav bir ölçü olamaz, sadece kendisiyle yıkıcı sonuçlar getirebilir. Sınavın oluşturduğu stresten kaynaklı öğrenci kolay yollara kaçmaya ve günü kurtarmaya çalışır. Ezber, kopya, sınavda rastgele sallama (ya tutarsa) vb. yollar öğrenciler için bir çıkış yolu haline gelir. Öğrenci çok okur ama öğrenmek için değil, ezberleyip günü kurtarmak için okur. Buna göre de bu bilgi kalıcı değil, geçici bir bilgi olur. Öğrenci o bilgiyi okuyup ezberler ve sınavdan sonrada unutur. Bu yüzden bize göre de sınav asla bilgi ölçemez. Egemen sistem rekabeti korumak için sınavları bir kanun misali korumaya çalışır. Ama eğer bizim amacımız toplumun geleceği olan öğrenci ve gençleri eğitmek ise, amacımız toplumun geleceğini toplum çıkarları ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitmek ise, egemenlerin silahıyla mücadele etmemeliyiz, onların araç-gereçlerini kullanmamalıyız. Gençleri ve çocukları özgür bir şekilde geleceğe ve yarınlara hazırlamak için alternatif yol ve yöntemler bulmalıyız.

Araştırma yöntemleri, pedagoji ve başarı değerlendirme sistemi çalıştayı 23-24 Ağustos tarihlerinde Rojava Üniversitesi’nde başlamıştı. 31 Ağustos’ta da “Başarı Değerlendirme Sistemi” konusuyla devam etti. Çalıştayın üçüncü günü 31 Ağustos Cumartesi günü Rojava Üniversitesi’nin Ziraat Fakültesi toplantı salonunda Rojava saatiyle saat 08:00’de başladı. Çalıştayın 23-24 Ağustos’taki oturumlarında araştırma yöntemleri ve pedagoji gibi konular tartışılmıştı.

Çalıştayın üçüncü gününde “Başarı Değerlendirme Sistemi” başlığı altında Mamoste Zena Eli “Dünyadaki Eğitim Sistemi Örnekleri ve Finlandiya Eğitim Sistemi” konularında sunum yaptı. Mamoste Xelil Hisen ise, “Singapur ve Estonya Eğitim Modelleri ve Orta Doğu’daki Tecrübeleri” hususunda sunum yaptı. Öğretmen Firat Gernas ise; “Egemen Eğitim Sistemi – Demokratik ve Tolumsal Eğitim Sisteminin Karşılaştırması” adlı konuyu sundu. Öğretmen Ebdullah Hesen “Öğretmenlerin Değerlendirme Sistemi” seminerini sundu. Seminerlerden sonra üniversitenin başarı değerlendirme sistemi Arapça ve Kürtçe okundu ve tartışıldı.

Çalıştay saat 16:00’da sloganlarla son buldu.

3

12

 

14