Rojava Üniversitesi’ni Tanıyalım – 4

Huner
  1. – Güzel Sanatlar Fakültesi 

Rojava Üniversitesi’ne tanıma, görme ve gözlemlerimizi paylaşmak amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdik. Rojava Üniversitesi Eşbaşkanı Rohan Mistefa ve Ziraat, Kürt Dili ve Edebiyatı, Güzel Sanatlar ve Jineoloji Fakültesi yöneticileriyle çalışmalarını izleme ve tanıma amaçlı bir röportaj gerçekleştirdik. Bu ziyaretimizde Güzel Sanatlar Fakültesi Eşbaşkanı Emin Ebdo’yla yaptığımız röportajı sizlerle paylaşıyoruz.

  • Sizi Tanıyabilir Miyiz?

Adım Emin Ebdo’dur. Üniversitemize bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitmenlik yapmaktayım.

  • Fakültenizi Tanıyabilir Miyiz?

Yaklaşık iki yıldır Güzel Sanatlar Fakültemiz Rojava Üniversitesi çatısı altında çalışmalarını sürdürmektedir. Rojava’da bu yeni bir şeydir. Biz kendimiz bir çok materyal oluşturduk. Dünyadaki tüm üniversiteler bazı konularda birbirinden ayrıdırlar. Ama bilimsel olarak aynılıkları vardır. Rojava’da da bir sanat fakültesi başlarda oldukça ilginç karşılandı. Çok kısık imkanlarla çalışmaya başladık. Şuan ikinci yılımızdayız. Dünyadaki üniversitelerden birçok bilgi ve deneyimi kendi sistem ve ölçülerimizi oluşturmak için topladık ve Rojava’nın özgünlüklerine göre bir sentez oluşturduk. Şuan bile pratik bakımdan aksaklıklar var, bu aksaklıkların nedeni de fakültemizin henüz yeni olmasından kaynaklanmaktadır. İnanıyoruz ki bu sorunlar zamanla aşılacak ve güçlü bir eğitim ve sanat fakültesi olacağız. Bilindiği gibi müzik çok eski tarihlere dayanmaktadır. Ama görsel aydın ve sanatçılık Rojava’da çok zayıf ve beklenilen ilgiyi görmemektedir. Bugün Rojava’da şehitler sayesinde çok büyük bir imkan oluşmuş ve halkımızın direniş ürünü olmuştur. Bu tür sanatsal çalışmalarda yeni olduğumuz için, daha çok çalışıp, güçlenip ve daha zengin ve dolgun çalışmalar yürütmeliyiz.      

  • Öğrencileri Kabul Ölçüleriniz Nelerdir?

Başta belirtmek gerekirse, araç-gereç ve ihtiyaçları karşılamada çok zorluklar yaşanmaktayız. Bu ihtiyaçlarımızın bir çoğunu kendimiz yaratmaktayız. Fakültemizin öğrenci sayısı diğer fakültelere nazaran daha azdır, ki bu dünyanın her bir yerinde de aynıdır. Çünkü bu fakülteye herkes alınamaz, bu fakülteye alınacak olan öğrencilerin sanatla ilgilenmesi lazım veya sanatın bir kolunda yetenek sahibi olması şarttır. Alınacak olan öğrencilerimize bir kabul sınavı yapmaktayız ve bu sınav sonucunda alınacak veya alınamayacak kişiler belirlenir. Burada öğrencilerimiz kendi anadilleriyle eğitim görürler. Fakültemizin tecrübe, kitap ve hem teorik hem de Pratik arşivimiz mevcuttur.

  • Sanatçı ve Dışardan Kişiliklerle İlişkileriniz Var Mı?

Fakültemiz kişisel veya özel bir fakülte değildir, genele açıktır. Yurt dışındaki arkadaşlarımızla bir ilişkimiz var. Bu arkadaşlarımız sanat bilgisi hakkında büyük deneyim ve bilgilere sahipler. Bu bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşıp yardım etmektedirler. Kitap ve projelerini bizlere katkı sağlaması için gönderirler. Öğrencilerimiz eğitimlerini başarıyla bitirip, topluma karıştıkları zaman, çalışmalarımızın meyveleri de çok net bir şekilde halkımız ve toplumumuz tarafından görünecektir.

  • Fakültenizde Hangi Bölümler Mevcut?

Geçen iki yılda sadece dört bölümümüz vardı. Bu bölümlerimiz; Ressam, Heykelcilik, Dekor ve Reklam idi. Fakültenin ilk yılında öğrenciler hepsini okurlar ama ikinci yıla geçtiklerinde ise öğrenciler kendi tercihlerine ve uzmanlık alanlarına göre bir bölüm seçip okurlar. Söylenmesi gerekirse eğer bu geçen iki yılda çok büyük engeller ve zorluklarla karşılaştık. Yaşadığımız en büyük sorun ise bazı bölümlerde öğretmenlerimizin olmayışıydı.

  • Labaratuarlarınız Yeterlimidir?

Pratik yönü olan iki dersimiz vardır. Bu derslerimiz ressamlık ve heykelciliktir. Aynı şekilde teorik yönü ağırlıkta olan iki dersimiz var. Bu derslerimiz de tasarım ve dekordur. Günümüz dünyasında da bu konuda değişimler yaşanmaktadır, sanat bölümünde sadece iki ana bölüm geliştirilmiştir. Bu bölümler ressamlık ve heykelciliktir. Öğrenciler her iki bölümü de okumaktadırlar. Diğer bölümler zaten Orta Doğu’nun genelinde bulunmamaktadırlar. Diğer bölümlerin bulunmamasının en önemli nedeni öğrencilerin içinde çalışma yürüteceği fabrika, tezgah vb. olmamasıdır. Buna örnek verecek olursak bahçe tasarımı (peyzaj), dekor ve reklam bölümlerini verebiliriz. Bu konudaki yetersizliklerimizi aşmak amacıyla önümüzdeki yıl yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. Ressamlık bölümünün içinde bir çok alt bölümler vardır, karikatör bölümü de bunlardan biridir. Eğer ki bir öğrenci kendini bu konuda yetenekli görüyorsa, pratikte de kendini geliştirmesi için önemli bir konuma sahiptir. Heykeli de sadece insan veya hayvan heykelleri olarak ele almak yanlıştır. Bir masa, bir yapı veya etrafımızdaki her şey aynı zamanda bir heykeldir.

  • Öğrencilerin Sanata İlgileri Nasıldır?

Öğrencilerimizi geliştirmek ve toplum için üreten sanatçılar yetiştirmek istiyoruz. Bunu yaptığımız takdirde dışa bağımlılığımızda ortadan kalkacaktır. Bundan önce Rojava’da galeri ve sergi gibi sanatsal aktiviteler yoktu yada çok yok denilecek kadar azdı. Ama şimdi ayda bir iki tane sergi ve galeri gösterileri açılmaktadır. Bu sergilerde sanatçılarımız sanatsal eserlerini topluma ve sanatseverlerin ilgilerine sunmaktadırlar. Bu çok önemli bir gelişmedir. Bu devrimin bir kazanımıdır. Öğrenci sanat yoluyla iç dünyasındakini zenginlikleri dışa çıkarır. Burada da özgürlüğün olması lazım, çünkü özgür bir şekilde düşünüp duygulanmadığın zaman, doğru, güzel ve iyi olan dışarıya çıkmaz. Sanat toplumun mayasıdır. Sanatla toplum da gelişir. Toplumumuz da sanatsal olarak doludur, bunların sanatsal bir şekilde dışa çıkması lazım. Eğer ki sanatsal bir çıkış olduğu zaman toplum kendi kökleri üzerinden daha da güçlenir. Rojava’da sanatın zeminin hazırlamak istiyoruz. Ve bu hazırlayacağımız zeminin gelecek kuşaklara güç ve dayanak olacağını düşünüyoruz.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14