Rojava Üniversitesi’nde “Araştırma Yöntemleri, Pedagoji ve Değerlendirme Sistemi Çalıştayı”

Komxebat 0

Rojava Üniversitesi yaklaşık 3 yıldır, bölgede yüksek öğrenim fırsatını sunmaktadır. Savaş, kuşatma ve amborgonun ağır koşullarında çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm engel ve imkansızlıklara rağmen üniversite öğretmen, öğrenci ve yöneticileri güçlü ve kararlı bir irade sergilemektedir. Yanı sıra Rojava Üniversitesi, daima yenilik ve özgürlükleri geliştirme çabası ve arayışı içindedir. Üniversite ülke dışındaki üniversiteler ve akademisyen kesimlerle de iletişim halindedir. Yine düzenli bir biçimde akademik seminer, konferans ve çalıştaylar düzenlemektedir. İktidar yapıları tarafından uygulanan klasik eğitim ve sınav sistemine karşı da kararlı bir duruş ve pratik sahibidir.

Bu doğrultuda 23-24 ve 31 Ağustos tarihlerinde Rojava Üniversitesinin Ziraat Fakültesi binasında üç gün sürmesi planlanan “Araştırma Yöntemleri, Pedagoji ve Değerlendirme Sistemi Çalıştayı” başladı. Çalıştay saatleri saat 8:00’den 17:00’ye kadardır. Üniversite öğretmen ve öğrencileri bu başlıklar çerçevesinde hazırladıkları sunumlarını datashow  aracılığıyla katılımcılara sundular. Sunumlardan sonra konu hakkında tartışmalar ve değerlendirmeler gelişmektedir.

Çalıştayın ilk konusu “Pedagoji”ydi. Birinci günün konusu olan “Pedagoji”’nin 3 alt başlık halinde hazırlanan konularını öğretmenler katılımcılara sundular. Dr Xerbi Mehmud “Eğitim Felsefesi” konusunu, öğretmen Zena Eli “Eğitim Sistemi ve Bileşenleri” adlı konuyu ve öğretmen Huseyin Emmawi ise “Öğretmenlerin Yeni Rolü” adlı konuları sundular.

Çalıştayda ikinci günün konusu ise “Araştırma Yöntemleri”ydi. Bu başlık altında 5 konu sunulup tartışıldı. Kürt Dili ve Edebiyatı Fakültesi Öğretmeni Xece Petekkaya, “Araştırma Yöntemleri, Kavram ve Aşamaları” ile “Araştırmanın Hazırlanması” konularını sundu. Öğretmen Gulistan Sido ve öğretmen İlham Şexzen de, “Bilimsel Yöntem ve Analiz” konusunu dinleyicilere sundular. Öğretmen Ebdulillah Mustefa, “Yazım tarzı” adlı konuyu ve Dr. Alan Remo ise, “Mezuniyet Tezi” adlı konuyu sundular. İlk iki günde oldukça kapsamlı tartışmalar gelişti ve akademik bilgiler paylaşıldı.

Çalıştayın üçüncü günü olan 31 Ağustos Cumartesi günü “Başarı Değerlendirme Sistemi” başlığıyla devam edecek.

Komxebat 1

Komxebat 0

Komxebat 3

Komxebat 4

Komxebat 5

Komxebat 6

Komxebat 7

Komxebat 8

Komxebat 9

Komxebat 10