Rojava Üniversitesi’ni Tanıyalım – 2

Candıini
  1. Ziraat Fakültesi

Rojava Üniversitesi’ni tanıma, görme ve gözlemlerde bulunmak amacıyla üniversiteye bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaretimizde Rojava Üniversitesi Eşbaşkanı Rohan Mistefa ile birlikte Ziraat, Kürt Dili ve Edebiyatı, Güzel Sanatlar ve Jineoloji Fakültesi yöneticileriyle çalışmalarını izleme ve tanıma amaçlı bir röportaj gerçekleştirdik. Bu ziyaretimizde Ziraat Fakültesi Eşbaşkan Yardımcısı Öğretmen Sileman Mexso’yla yaptığımız röportajı sizlerle paylaşıyoruz.

  • Sizi Tanıyabilir Miyiz?

Adım Sileman Mexso’dur. Ziraat Fakültesi Eşbaşkan Yardımcılığı görevini yürütmekteyim. Ziraat Fakültemiz Rojava Üniversitesi’ne bağlıdır. Fakülte binamız Qamişlo’dadır.

  • Doğal (Organik) Tarımı Geliştirmek İçin Ne Tür Çalışmaları yürütüyorsunuz?

Fakültemiz üç yıldır çalışmalarını yürütmektedir. Henüz çiftçilerle aramızda güçlü bir iletişim kuramadık. Fakat 25 hektarlık bir araziyi alıp doğal tarımı geliştirmek istiyoruz. Bu şekilde bazı projelerimizi hayata geçirebileceğiz. Henüz çalışmalarımızın başlangıç aşamasındayız. Fakat bunu gerçekleştirmek için istekli ve ısrarlıyız. Her şeyden önce denememiz gerektiğini düşünüyoruz. Deneme – öğrenme yoluyla bu işi yürüteceğiz. Olumlu sonuçlar aldığımız takdirde de bu birikimlerimizi çiftçilerimiz ve ilgili kurumlarımızla paylaşacağız.

  • Tarım ve Ekoloji Arasında Nasıl Bir Denge Kurulabilir?

Doğa tarımla, yeşillenmeyle kendini yeniler. Tarım arttıkça, doğa da renklenir, güzelleşir ve canlıların hayatı daha sağlıklı bir duruma gelir. Bu yaklaşımı esas alarak fakültede ve üniversitede ağaç ve fidan ekmeye başladık. Bu yıl ekoloji dersini müfredata aldık. Üniversite bünyesinde de Ekoloji Komitesi adında bir komite kurduk. Her fakülteden iki kişi bu komitenin içinde yer almaktadır. Tüm fakültelerde ve üniversitede temizlik ve ağaç dikme kampanyasına başladık. Böylesi kampanyalarla toplumu bilgilendirme ve duyarlılık yaratmak istiyoruz. Bu kampanyamızı sadece üniversite ve fakültelerimizle sınırlandırmadık. Qamişlo şehrinin mahalle ve sokaklarına indik ve toplumla birlikte temizlik kampanyamızı yürüttük. Tüm fakülte ve üniversite bileşenleri olarak hep birlikte omuz omuza bu kampanyayı yürütmekteyiz. Söylemek isteriz ki bu kampanya sadece öğrenciler üzerinden pratikleşmemekte, aynı zamanda üniversite ve fakültelerin öğretmen ve yöneticileri de bu kampanyada aktif bir şekilde yer almaktadır. Böylesi kampanya ve adımlarımız sürecektir. Toplum içerisinde daha çok ağaç ve fidan ekmeye ilgi çekmek istiyoruz. Bu konuda yarattığımız duyarlılık çerçevesinde daha çok ağaç ve fidan dikmeye çaba harcıyoruz. Ağaç ve fidan dikmek, ekolojiyi temizler ve güzelleştirir. Bu hususta kimyasal gübre yerine doğal hayvan gübresi kullanmak istiyoruz.

  • Gözlemlerinize Göre Burada Daha Çok Ne Ekilir?

Buradaki çiftçilerimiz daha çok buğday ve arpa ekmektedirler. Çünkü sulaması daha çok yağmurun yağmasıyla bağlantılıdır. Bunun nedeni farklı sulama imkanlarının fazla olmamasıdır. Bölgede su sıkıntısı yaşandığı için, sulamanın büyük bir bölümü yağmurla karşılanmaya çalışılmaktadır. Bu bilinen bir durumdur. Yağmur bazen yağar, bazen yağmaz, bazen kuraklık egemendir, bazen de sellere yol açacak şekilde yağmur yağmaktadır. Ayrıca kimyon, mercimek ve nohut  ekilir. Çiftçilerimiz kendilerine yararlı olan ürünler ekmektedirler. Başka ürünleri ekmeye fazla yanaşmamaktadırlar. Mercimek ekimi iki yıla yakındır durmuş durumdadır. Bunun nedeni ise mercimek fiyatının ucuz olmasıdır. Kişniş ekimi bir süre yoğun yapılmasına karşın son süreçlerde gübre ve suyun kısıtlılığından dolayı fazla ekilmemektedir. Eskiden yoğunca ekilmekteydi, ama şimdi nadir olarak ekilmektedir. Bölgemizde en fazla tercih edilen ürün buğday ve arpadır. Bu ürünlerin ekiminde daha çok kimyasal gübre kullanıldığı için doğaya ve ekolojiye zarar vermektedir. Bu ürünlerin arasında belli bir dengenin olması gerekmektedir.

  • Derslerinizde Teorik ve Pratik Dersler Hangi Durumdadır?

Fakültemizde pratik derslerin oranı yüzde otuz dolaylarındadır. Bölümümüzde üç labaratuvarımız mevcuttur. Bunun yanı sıra pratik deneyler için öğrencilerimizi ekim alanlarına çıkarıyoruz. Bu şekilde tarla ve çiftliklere giderek yerinde öğrenme ve hastalıkları tanıma sağlanmaktadır. Öğrenciler deney yaparak gözlemleyerek öğrenmektedir. Öğrencilerimizi ziraat doktorlarına götürüp en doğru bilgiler edinmelerini sağlıyoruz. Her hafta öğrencilerimizi gönderiyoruz. Bölümümüzde birinci sınıf öğrencilerimizi yaklaşık yirmi gün kadar bir süre ilgili kurumlara gönderip, pratik içinde öğrenmelerini sağlıyoruz. Üçüncü sınıf öğrencilerini de her hafta Özerk Yönetime bağlı ziraat kurumlarına gönderiyoruz.

  • Planlamalarınızda Yeni Tarım Ürünlerini Ekme Gibi Bir Projeniz Var Mı?

Yeni ürün ve tohumlarla ilgili çalışmalar üzerinde daha çok Ziraat Komitesi’ne bağlı bir merkez durmaktadır. Bu merkez, Himo Köyü’nde bulunmaktadır. Yeni tarım ürünlerinin ekimi gibi konular üzerine belli bir yoğunlaşmamız ve düşüncemiz mevcut ve bu çerçevede  bahsettiğimiz merkezle iletişimimizi güçlendiriyoruz. Dile getirdiğimiz 25 hektarlık  araziyi aldığımızda bu düşüncemizi pratiğe geçireceğiz.

  • Planlamalarınızda Öğrencilere Yeni Şeyleri Araştırma Çalışması Verme Gibi Bir Projeniz Var Mı?

 Maalesef yeni ürünlerin ekimi gibi bir çalışmamız yoktur. Himo Köyü’ndeki Araştırma Merkezi bu çalışmayı yürütmektedir. Üçüncü sınıf öğrencileri bu konular hakkında araştırmalar yapmaktadır. Öğrencilerimiz seralarda ürünler yetiştirmektedir. Tohumun ekiminden ürün vermesine kadar gözlem yapmakta ve her üç-dört öğrenci bir birim olarak aynı bitirme tezi üzerinde çalışmaktadır. Öğrencilerimiz patates, soğan, salatalık vb ürünleri, seralarda yetiştirmektedir. Her öğrenci kendi ilgi ve alakasına göre araştırmalar yapmaktadır. Bu konuda öğrencilerimizin önünü sonuna kadar açmış bulunuyoruz. Her öğrenci kendi ilgi ve alakasına göre bizden destek görmektedir. Öğrencilerimizi doğru ve yerinde araştırmalara yönlendirmek istiyoruz.