Qamişlo’da Üçüncü Herekol Kitap Fuarı Düzenlendi

1

Bilindiği üzere, bir ulusun kendi kültürü ve tarihi konusunda belli bir bilinç sahibi olmasının ve bu bilinç düzeyini yaşamsal kılabilmesinin en temel koşulu, bu kültür ve tarihi öğrenmesi ve bu konuda araştırma - inceleme yapabilmesidir. Bu nedenle kaynak olarak kendisine esas alması gereken ilk şey, kitap olmaktadır. Her ne kadar günümüzde özellikle de sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte toplumda kitap okuma kültürü çok düşmüş olsa da, kitap okuma kültürünün geliştirilmesi için çok farklı aktivitelere ihtiyaç duyulduğu da aşikardır. Bu aktivitelerden fuar ya da kitap sergisi düzenlemek en başlıca olanlardandır. Nitekim Üçüncü Herekol Kitap Fuarı, bölgedeki aydın, yazar, yayınevi ve kütüphanelerin eserlerini toplamak ve bunları halka sunmak amacıyla düzenlenen önemli bir etkinlik olmaktadır. Üçüncü Herekol Kitap Fuarı, “Okuyan toplum, gelişen toplumdur” sloganıyla kapılarını halka ve kitapseverlere açarak insanlara araştırma - inceleme fırsatı sunmasının yanında yeniden kitap okuma alışkanlığı ve sevgisini kazandırmayı ve kurumaya yüz tutmuş bir geleneği canlandırmayı amaçlamaktadır. Fuarı takip etmek ve izlenimlerimizi paylaşmak amacıyla katılımcılardan, tertip komitesinden ve yayınevi yöneticilerinden kimi kişilerle gerçekleştirdiğimiz ropörtajı sizlerle paylaşıyoruz.

Üçüncü Herekol Kitap Fuarı tertip komitesi üyesi Ebud Mexso; “ Adım Ebud Mexso’dur. Fuarın tertip komitesinde yer alıyorum. Bu fuar başlamadan yaklaşık iki ay öncesinden fuar için hazırlık çalışmalarımızı sürdürdük. Gözlemlerimize göre bu yılki fuar, geçen yıllarda gerçekleştirdiğimiz fuarlardan daha çok rağbet gördü ve halk ve misafirler tarafından olumlu karşılandı. Geçen yıl 2.800 kitabın yaklaşık 24 bin kopyası fuarımızda sunuldu. Ama bu sene 43 kurum (birçok yayınevi ve kütüphaneyle birlikte Aydın ve Yazarlar Birliği ve bağımsız şahsiyetler vb.) fuarımıza katıldı. Ayrıca Güney ve Kuzey Kürdistan’dan da katılımcılar fuarımıza katıldı. Bu yıl 8.600 kitabın yaklaşık 112 bin kopyası fuarımızda kitapseverlerin ilgisine sunuldu. Bu yılki fuarımızın geçen yıllarda gerçekleşen fuarlardan önemli bir farkı ise, geçen yıl fuarda sadece üç dilde kitap sunuma konulmasına rağmen bu yıl toplam altı dilde (İngilizce, Fransızca, Kürtçe, Türkçe, Arapça ve Süryanice) kitaplar fuarımızdaki raflarda yerlerini aldı. Bu fuardan en önemli beklentimiz ve amacımız, topluma kitap okuma sevgisini aşılamaktır. Fuarımızdaki kitaplarımız araştırma, tarih, roman, şiir, toplumsal masal - öykü, kısa masal - öykülerden oluşmaktadır. Halkımızın fuara yoğun ilgisi olduğunu gözlemlemekteyiz. Fuarda Güneşin Takipçileri'nin (YPG, YPJ) poster ve resimleri duvarları süslemektedir. Fuarımızın sloganı “Toplum okuyor, toplum gelişiyor” şeklinde belirlendi. Bizler de bu kültürü geliştirmek ve yaygınlaştırmak istiyoruz.” 

Fuardaki gözlemlerimizde Bindarok Kütüphanesi’nin standına yöneldik. Kütüphanenin yöneticisi Ebdulah Şexo bize fuarın atmosferinden bahsetti; “Geçen yıl fuara "Sormey" adlı dergi ile katıldık. Ama bu yılın başında açılan Bindarok Kütüphanesi adına fuara katılıyoruz. Geçen yıl yaklaşık 800 kitapla katılmıştık, ama bu yıl 2000 kitapla (8000 - 10000 kitap kopyası) katılıyoruz. Önceleri bölgemizde kütüphane ve yayınevleri yoktu. Öğrencilerimizin çoğu da Şam ve Halep gibi kentlerde ikamet etmekteydi. Şimdi durum çok değişti ama henüz istediğimiz aşamaya gelmemiştir. Halkımızın ilgisi de istenilen düzeyde değil. Okuma kültürü bölgede henüz oturmamıştır. Teknoloji ve sosyal medya okuma üzerinde çok kötü etkiler bırakmıştır. Teknoloji ve sosyal medya üzerinden değersiz ve içeriksiz kitaplar dağıtılmaktadır. Diğer yandan da çok değerli ve içerikli kitaplar da ortalarda kalmakta ve hatta kimse tarafından bile sorulmamaktadır. Örneğin Suriye’li Heyder Heyder adında bir yazar var, fuarımızda kitaplarını sunmaktayız. Şu ana dek kimse bu yazarın kitabını sormamıştır. Gençlerimiz daha çok basit ve ucuz kitapları sormaktadır. Eğer ki kitap okuma kültürünü geliştirmek istiyorsak, bu çalışmada kurumlarımız önemli roller üstlenebilirler. Yurt dışında kitap okuma grupları düzenlenmektedir, kurumlarımız da kitap okuma grupları oluşturabilirler. Buna örnek verebilirim, bölgede yaklaşık 20000 öğretmenimiz var, ama toplum içinden en az okuyanlar öğretmenlerdir. Eğer ki okuma isteği kendiliğinden gelişmezse, ne kadar eğitim görülürse görülsün, ne kadar eğitimden geçilirse geçilsin, sonuç alınmaz. Dil konusunda da bana göre daha çok edebiyat içerikli kitaplar okunmalı, ama gözlemlerime göre, en az okunan kitaplar roman ve öykü kitaplarıdır.”

Dara Yayınevi adına fuara katılan Dîlan Hoşe ile kısa bir ropörtaj gerçekleştirdik. Dîlan Hoşe bize fuardan bahsetti, “Kurum olarak ilk kez fuara katılıyoruz. Ama kişisel olarak ikinci seferdir fuara katılıyorum. Kitaplarımızın çoğu Kürtçe’dir, Türkçe kitaplarımız az da olsa bulunmaktadır. Kitaplarımızın çoğu Kürtçe öykü - masal ve Türkçe - Kürtçe sözlüklerden oluşmaktadır. Bu yılki kitapların sayısı geçen yıla göre çok daha fazladır. Eğer bu fuarın seyyar bir şekilde şehir şehir gezmesine imkan verilirse, daha olumlu sonuçlar alınacağına inanıyorum. Katılımcılarımızın çoğı araştırmacı, edebiyatçı ve şairdir. Ama halktan umduğumuz ilgiyi göremedik. Kürtçe kitaplara olan ilginin oranı geçen yıl %50 iken, bu yıl bu oran %90’lara varmış durumda, bu da çok önemli ve güzel bir gelişmedir.”

Fuara katılan öğretmen Canda Erefat ise bize fuarın önemine değindi, “Bu benim katıldığım üçüncü fuardır, ilkine ve ikincisine de katıldım. Bu fuar çok önemli bir adımdır. Edebiyatın bölümünü farklı dillerde bulabiliyoruz. Halkın ilgisi de çok iyidir ve bu ilgiden dolayı memnunuz. Fuarın amacı okuma kültürünü güçlendirmek ve geliştirmektir. Diğer yandan da bu fuar halkın ve edebiyatçıların birbirini görüp tanımasına vesile olmaktadır. Bu yıl ki fuarda gözüme çarpan en önemli gelişme ise, çocuk edebiyat kitapları önceki yıllara göre daha da artmış durumda. Bu da önemli bir gelişmedir.”

2

2

3

4

5

6

7

8

90

10

11

13

14

16