Komîteya Perwerdê ya KCK'ê NÊRÎNEK LI SER PERWERDÊ

Mirov wek hebûnekî çandî û civakî di buyî

111 Nirxandinek rexnegir li ser sîstema ezmûnan

Dema behsa ezmûnan tê kirin,

112 Pedagojiya Şaşîtiyê

Têgeha pedagojî wek bir

Komîteya Perwerdê ya KCK'ê RISTÊN CIVAKÎ ÊN PERWERDE Û ABORÎ

Di wateya giştî de dikare bê gotin

Komîteya Perwerdê ya KCK'ê Pozîtîvîzm

Têgîna pozîtîvîzmê di zimanê