Hakkımızda

Eğitim en genel anlamda canlıların doğayla uyum sağlamak için içerisine girdiği yaşamsal etkinlik iken insan açısından bu “akıllı” ve toplumsal bir faaliyet olmaktadır. İnsan ve toplum ulaştığı kültürel düzeyi, tecrübe ve birikimlerini, bilim ve teknolojisini kısacası aklının ve toplumsallığının tüm ürünlerini kendi yeni kuşaklarına eğitim yoluyla aktarır ve özümsetir. Eğitim bu yönüyle de yaşamsal bir faaliyettir. Özü itibarıyla iyiye, güzele ve insani olana ulaşmayı hedeflediği için de ahlaki bir çalışmadır. Kendilerini bu alanda iyi örgütleyen toplumların insanlığa öncülük rolünü oynadıkları da bilinmektedir. Bu açıdan bakıldığında da demokratik bir niteliğe sahiptir.

Ancak tüm eğitim çalışmalarının bu olumlu özellikleri hedeflediği ya da böyle sonuçlandığı da iddia edilemez. İnsan ve toplum yararına olan birçok maddi ve moral yaratımın aleyhte ve olumsuz yönde kullanıldığı da iyi bilinmektedir. Tarih boyunca iktidarcı ve egemen zihniyet ve kurumların eğitim faaliyetini nasıl kendi yıkıcı ve olumsuz amaçları için kullandığı da görülebilmektedir. Kültürel soykırım ve asimilasyonu hedefleyen bu uygulamalardan en fazla zarar gören halklardan biri de Kürtlerdir. Dolayısıyla inkar, baskı ve şiddetle yüz yüze kalan halklar açısından eğitim faaliyetinin yaşamsallığı daha da özel ve derin bir anlam kazanmaktadır.

Yıllardır çalışmalarını sürdüren KCK (Koma Civakên Kurdistan) Eğitim Komitesi olarak eğitimi böyle ele alırken aynı zamanda Demokratik Ulus yaşam paradigmasını oluşturma yolunda en temel faaliyet ve politik-ahlaki toplumsallaşmada da esas çalışma olarak değerlendirmekteyiz.

Bu amaçla başlangıç itibarıyla Kürtçe ve Türkçe olarak başlattığımız ama sonrasında başka dillerde de oluşturacağımız sitemizde en geniş toplumsal kesimlere ulaşmak temel amacımızdır. Öğrenci, öğretmen, aydın, yazar, bilim insanı, araştırmacı, sanatçı kısacası eğitim sahasında emek veren tüm kişi, kurum ve kesimlerle böylesi bir platformda buluşmanın ve paylaşmanın, yürümeye başladığımız bu yolun esas taşlarını döşeyeceğine inanıyoruz.

Sitemizde Demokratik Ulusun eğitim sistemine ilişkin belge ve yazılar, KCK sistemi, Önderliğimizin eğitim eksenli çözümlemeleri ile Özgürlük Mücadelesi Şehitlerimizden eğitimci ve öğretmen olan arkadaşlarla ilgili yazılar, açıklamalar ve belge-kitap bölümleri bulunmaktadır.

Ama esasen siz değerli okurlarımızın görüşleri, katkıları ve bu yönlü bizimle gelişecek paylaşımların büyük güç sunacağı inancındayız. Eğitimin özü itibarıyla “etkileşim” olduğunu düşünüyoruz. Umuyoruz ki sitemiz bu açıdan sizlerle anlamlı buluşma ve etkileşimlerin alanı olacaktır.