Uzaktan Eğitim

01

Uzaktan Eğitim: Modern eğitim sistemlerinden biridir. Bu yöntem internete dayanmakta, dersler okul dışında görülmektedir. Kendi içinde farklı yöntemlere sahip olup, birçok amaçla kullanılmaktadır.

 Bilinen birçok Üniversite uzaktan eğitimi esas almakta ve uygulamaktadır. Bu yöntemle nicel açıdan büyümeyi, yanısıra klasik eğitim imkanına sahip olmayan öğrencilere ulaşılmayı amaçlamaktadırlar. Bu yöntem materyal, müfredat, öğretmen, öğrenci ve internet gibi temel bileşenlerden oluşmaktadır. Yanı sıra elektronik eğitimin stratejisi, teknolojinin teorik ve pratik sahada kullanımı ve eğitim materyali gibi eğitim ile teknoloji arasındaki ilişki sürecini kontrol eden ve yöneten bileşenler sözkonusudur. Uzaktan eğitimi ilk uygulayanlar Avrupa ve Amerika’daki üniversitelerdir. Bu üniversiteler, video kasetlerine kaydetmek üzere ders meteryallerini etraflıca ele almakta, posta üzeri öğrenclere ulaştırmaktaydı.

           Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte uzaktan eğitimde gelişme kaydetti.  Eğitimin Radyo ve TV ortamından internet ortamına geçmesiyle, uzaktan eğitim sisteminde zirvesel düzeyde gelişmeler yaşandı. Program tekonolojisi’ nin gelişmesi görsel öğretim (resim, yazı, karton ve videolardan oluşur ) ve sözlü öğretim (işitsel öğrenime dayanır) gibi yeni tür eğitim yöntemlerinin gelişmesine yol açtı.

Covid 19 virüsünün ortaya çıkmasıyla birlikte uzaktan eğitim oldukça önem kazandı ve eğitim kurumları açısından çıkış anahtarı oldu. Koşullar bağlamında tüm eğitim kurumları klasik eğitimden uzaktan eğitime geçiş yapmaya ve bu eğitim sistemini uygulamaya başladı. Teknolojik ihtiyaçların yanısıra, bu alanda yeterli hazırlık ve planlamaların olmayışı eğitim  kurumları zora sokmuştur. Covid 19 salgını dolayısıyla tüm büyük kurum ve şirketler faaliyetlerini durdurmak durumunda kalmıştır. Uzaktan eğitim sayesinde bu durumdan en az etkilenen eğitim kurumu olmuştur. Diğer bir deyişle, eğitim kurumu pandemi sürecinde kazançlı çıkmıştır.

 

21. YY bizlere dijital tenolojiyi sunmuştur. Teknolojik gelişme, birçok alanda olduğu üzere, eğitim alanında da farklı yöntemlerin gelişmesine yol açmıştır. Teknolojik imkanlar, zaman ve mekana bağlı kalınmaksızın eğitim faaliyetinin sürdürülmesini  kolaylaştırmıştır.

 

Uzaktan eğitim ilişki, ses ve görüntü yoluyla farklı eğitim imkanları sunmaktadır. Bu eğitim modeli eğitmene eğitimi amaçlarına uygun şekilde verme seçeneği sunmaktadır. Ayrıca dersin tekrar edilebiliyor olması uzaktan eğitimin en önemli özelliklerinden biridir. Aynı zamanda grup veya bireysel olarak derse katılım, soru sorma, sesli ve yazılı olarak cevaplama bu eğitim modelinde  mümkündür.

            Koronavirüs pandemisi yaşamımızda büyük değişimlere neden olmuştur. Yanısıra, yaşamın devam ettirilmesi bağlamında yeni yol ve yöntemlerin denenmesine yol açmıştır. Örneğin, pandemi süreciyle birlikte bir çok ülkede eğitim alanında online eğitime başlanmıştır. Bundan böyle geleceğin bu tarz şekillenmesi olasıdır.

 

 

Pandemi süreci bağlamında, eğitimin sürdürüle bilmesi açısından Kuzey ve Doğu Suriye Eğitim alanıda çözüm arayışı içerisine girmiştir. Bu bağlamda uzaktan eğitim sistemine yönelmiş ve tez elden bu eğitim yöntemini uygulamaya başlamıştır.

  İlkokullardan başlamak üzere her öğretmen online bir grup kurmuş, gruplarına öğrencilerini ekleyerek, resim ve ek materyallerle zenginleştirilmiş derslerini video olarak öğrencilerine sunmaya başlamıştır. Öğrenciler ders videolarını izlemekte, ilgili konuda sorularını sormakta ve hazırladıkları ev ödevlerini öğretmenlerine yollamaktadırlar. Öğretmenler her bir öğrenciyle ilgilenmekte ve konu bağlamında sorularını cevaplamaktadır. Bu durum, öğretmen ile öğrencileri arasında sıcak bir ilişkinin  gelişmesine yol açmaktadır. Bu eğitim modeli öğrencilere de eğleceli ve ilgi çekici gelmiş olacak ki bir sonraki dersin gelmesini iple çeker duruma gelmektedirler. Ortaokul ve lise dersleri de Qamışlo ve Heseke kent merkezlerinde branşlarında uzman öğretmenlerin katılımıyla hazırlanarak, Rojava TV ve youtube üzerinden öğrencilere sunulmuştur. Bu temelde Kuzey Doğu Suriye de ev okulu sistemi de uygulanmaya başlanmıştır.

 

Çok yetersiz-kıt imkanlara ve elektrik-internet sıkıntısına rağmen, Rojava Üniversitesi de hazırlıklarını bu eğitim modelini uygulayabilecek seviyeye ulaştıra bilmiştir. Bu temelde gerekli kimi tedbirler geliştirilerek online eğitimi başlatıla bilmiştir. Rojava Üniversitesi’nin online eğitimi akademik temele dayanmakta, eğitim faaliyetlerini  bazı internet programları üzerinden yürütmektedir. Diğer taraftan öğrencilerin değerlendirilmesi de online üzeri yapılmaktadır. 

Uzaktan Eğitimin Olumsuz Yanları:

 • Ağır maliyeti
 • Toplumun bu eğitim modeline sıcak bakmaması
 • Toplumun, çocuklarına iş imkanı sağlamayacak endişesiyle diye mesafeli durması
 • Bu modelin bazı ülkelerle sınırlı kalması ve yaygınlaşmamış olması

Olumlu Yanları:

 • İnsanların kültürel, bilimsel ve toplumsal seviyesini yükseltmesinde büyük rol oynar.
 • Tüm alanlardaki öğretmen ve çalışan eksikliğini gidermektedir.
 • Olanakları olmayan üniversitelere kolaylık sağlamaktadır.
 • Öğrenciler arasındaki seviye farkını düşürmektedir.
 • Çalışanlara kendi eğitim seviyelerini yükseltmelerine yardımcı olmakta, yani hem çalışma hem de okumalarına olanak sunmakta.
 • Öğrencilere yeteneklerini geliştirme olanağı sunar.
 • Öğrenci hiçbir dış etkiye maruz kalmaksızın okuma yapabilir ve istediği kaynağı seçebilir.
 • Belirli bir zaman ve mekana bağlı kalmaz.          

Sonuç itibariyle böyle böylesi olağanüstü koşullarda eğitim ihtiyacını karşılama da uzaktan eğitim yöntemi cevap olabilmiştir.

Gerek ilk ve orta öğretimde gerek ise üniversite gibi akademik öğrenimde tamamen klasik eğitim sisteminden vazgeçmek ve yerine elektronik eğitimi ikame ettirmek mümkün görünmemektedir. Her iki sisteminde kendilerine has özellikleri, avantaj ve dezavantajları sözkonusudur.ancak her iki sistemin iç içe kullanılması mümkündür. Öğrenciler internet yoluyla derslerini görebilir, ardından okula dönüş yaparak test ve değerlendirmelere katılabilirler. Bu eğitim modeline ‘‘tersyüz eğitim’’ denilmektedir. Klasik ve elektronik eğitim modeline oranla tersyüz eğitim modelin de öğrencilerin başarı düzeyleri çok daha yüksektir.  Karma da diyebileceğimiz bu yöntem diğer yöntemlere oranla daha yararlı ve sonuç alıcıdır.

 

Dilsoz Ehmed

Kaynak:   https://almadapaper.net/