KPC-D Eski Öğretmenleriyle Toplandı

2

Rojava Devrimiyle beraber Kürtçe eğitimin geliştirilmesi çalışmalarına hız verildi. Bir sistem kuruldu ve bunun olanaklarına göre bir çalışma yürütüldü, değerli ve paha biçilmez bir emek sarf edildi. Önceleri öğretmen sayısı çok yetersizdi, ama gün be gün sayı arttı ve tüm maddi ve manevi yetersizliklere rağmen bu öncü öğretmenlerin emeğiyle eğitim çalışmaları gelişmeye başladı. Ayrıca müfredat ta Kuzey ve Doğu Suriye halklarının dili ve kültürüne uygun bir şekilde yazıldı. Kuşkusuz insanın yaptığı her çalışmada hatalar ve eksiklikler meydana gelebilir, ama bu öğretmenlerin bir araya gelmesiyle, kapsamlı ve geniş bir tartışma ve değerlendirmeyle sorunlar çözülebilir. Bu yüzden eğitimin daha çok değer görmesi ve var olan eğitim sisteminin gelişmesi için öğretmenlerin bir araya gelmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla Kuzey ve Doğu Suriye’de çalışma yürüten Demokratik Toplum Eğitim Komitesi öğretmenleri bir araya getirme koşullarını oluşturarak onlarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantı 11 Temmuz 2020 itibariyle Qamişlo kentinde yer alan Rojava Üniversitesi kampüsünde bir merkezde gerçekleştirildi. Toplantı üç gün sürdü. 

            İlk kez gerçekleştirilen bu toplantı hakkında kapsamlı bilgi alma ve önemini ortaya açığa çıkarmak amacıyla hazırlık komitesi üyesi Öğretmen Goran Şakir bizlere toplantının ayrıntılarından bahsetti. Goran Şakir toplantı hakkında merak edilen tüm konular hakkında bizleri aydınlattı. Öğremen konuşmasında; “Eski öğretmenlerin toplanmasının amacı geçen sekiz seneden günümüze kadar ki eğitim sistemini değerlendirmekti. Ayrıca sekiz yıldır aktif olarak çalışmada yer alan öğretmenlere bazı konularda danışma ve genel bir değerlendirme yapmak üzere toplantı yapıldı. Uzun bir süredir böylesi bir toplantı gerçekleştirmek istiyorduk ama geçtiğimiz süreçlerde bunun koşullarını oluşturamadık. Toplantımızın üç gün sürmesi bekleniliyor. Rojava’da eğitim çalışmalarının başladığı günden bu yana eğitim alanındaki gelişmeler, eksiklikler, karşılaştığımız engeller, şimdiye kadar ki elde edilen sonuçlar ve geleceğe dönük planlamarımız nelerdir, gibi sorulara cevap aradık. Bu yönüyle kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Toplantımızın ikinci gününde Kuzey ve Doğu Suriye’deki eğitim çalışmalarını birleştirmek için Demokratik Toplum Eğitim Komitesi’nin (KPC-D) eğitim sistemi yönetmelik taslağı katılımcılara okundu. Ayrıca öğretmenlere sorun teşkil eden bazı hususlar aktarıldı. Şimdiye dek olumlu sonuçlar elde ettik. Burada hazır bulunan öğretmenlerin eğitim sistemine dair düşüncelerini aldık. Daha önce sorduğumuz sorular kapsamlı bir şekilde tartışıldı. Bu tartışmalarda öne çıkan satırbaşları, okul sistemi nasıl olmalıdır, okullardaki değerlendirme nasıl olmalıdır ve şimdiye kadar okullarda uygulananlar yeterli ve uygun mudur ya da yeni bir şeylerin eklenmesine ihtiyaç var mıdır? şeklinde gelişti. Diğer yandan öğretmenler okullardaki ve yönetimdeki eskiklikler hakkında düşüncelerini beyan ettiler. Tüm bu görüşler eğitim kurumu tarafından dikkate alınmaktadır. Eğitimle ilgili konular dışında bölgede yaşanan gelişmeler de enine boyuna derinlikli bir şekilde tartışıldı. Zaten her bir kentten birkaç öğretmen toplantıda hazır bulunmaktadır. Burada tartışılan noktalar, son perspektifler ve elde edilen sonuçlar, oturumda hazır bulunan öğretmenlerce kentlerde olan ve toplantıya katılamayan öğretmenlere de aktarılacaktır. Zaten başta katılım sayısının daha fazla olmasını bekliyorduk ama tüm eski öğretmenlerimizi toplamak mümkün olmadı. Toplantıya katılan öğretmen sayımız yaklaşık 200’dür. Bu temelde burada edindiğimiz güç ve moralle tüm öğretmenlere aktarım yapacağız. Bundan sonra eğitim çalışmalarını daha güçlü ve daha iradeli bir şekilde yürüteceğiz. Her bir öğretmenimiz, görev yaptığı okulda, yaşadığı evde, toplumunda, ferdi olduğu komün ve meclisinde aktarım yapabilecektir. Son olarak eğitim sistemimizi ve çalışmalarımızı daha güçlü daha iradeli bir şekilde yürütmek için böylesi bir bir değerlendirme ve toplanmaya ihtiyaç vardı. Ana dilde eğitim ve ortak yaşam temelinde gelişmeler esas alınmalıdır. Herkes bu eğitim sisteminde kendi diliyle, kültürüyle, ve rengiyle yer almalıdır.” dedi.

            Firyal Sileman eğitim alanında yer alan eski bir öğretmendir. Amude’lidir. Öğretmen Müfredat ve Materyal Hazırlama Kurumunda çalışmaktadır. Firyal konuşmasında, “Bu toplantıda Kuzey ve Doğu Suriye eğitim yönetmeliği okunuldu. Bazı sorunlu görülen noktalar vardı ve her birine dair sorular da vardı. Bu sorunların çözümüne yönelik her şehirden öğretmenlerin içinde yer aldığı on ayrı grup oluşturuldu. Kendi aramızda bu noktaları detaylı bir şekilde tartıştık ve belli cevaplar geliştirdik. Tartışmalarımızın sonucunu yazılı olarak komisyona teslim ettik.”değindi.

            Bu bir araya gelmede toplantı dışında da değişik aktivitelerin olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ikindi vakti öğretmenler hep birlikte halaylar çekildi, türküler söylendi ve voleybol oynandı. Toplantıya katılan öğremenlerin morallerinin yüksek olduğu gözlemlendi. Her yerde veya tüm çalışmalarda bir molaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu mola daha güçlü bir çalışmaya hazırlanmak için insanları motive eder.

1

2

4

5

6

7

8

0

9