Rojava Üniversitesi’ni Tanıyalım - 5

1

5 – Jineoloji Fakültesi

Rojava Üniversitesi’ni tanıma, görme ve gözlemlerde bulunmak amacıyla üniversiteye bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaretimizde Rojava Üniversitesi Eşbaşkanı Rohan Mistefa ile birlikte Ziraat, Kürt Dili ve Edebiyatı, Güzel Sanatlar ve Jineoloji Fakültesi yöneticileriyle çalışmalarını izleme ve tanıma amaçlı bir röportaj gerçekleştirdik. Bu ziyaretimizin beşinci bölümünde de Jineoloji Fakültesi Sözcüsü Leyla Ehme’yle yaptığımız röportajı sizlerle paylaşıyoruz.

  • Sizi Tanıyabilir Miyiz?

Adım Leyla Ehmê’dir. Jineoloji Fakültesi’nin sözcüsüyüm.

  • Fakültenizi ve Hedeflerini Tanıyabilir Miyiz?

Jineoloji Fakültemiz 2017 yılında Rojava Üniversitesi çatısı altında kuruldu. Kendi alanında yeni bir fakültedir. Böylesi bir fakülte ilk kez kurulmaktadır. Dünyada da örnekleri yoktur. Bu fakültenin amacı, tüm alanlarda kadınları örgütlendirmektir. Bunun yanı sıra bir diğer önemli amacımız ise, kadının kendini ve tarihini tanımasına yardımcı olmaktır. Kadının kayıp tarihini kadına tanıtmaktır. Aynı zamanda jineoloji bilimiyle günümüzde kadınların yaşadıkları sorunlara bilimsel çözümler getirmeyi hedefliyoruz. En başlıca ve önemlisi de kadının bakış açısı ve yaklaşımıyla bilim, yaşam, tarih ve topluma yaklaşmaktır.

  • Bölümlerinizi Tanıyabilir Miyiz?

Fakültemiz ikinci yılındadır. Öğrenimimiz iki yıldan oluşmaktadır. Öğrencilerimizin tamamı kadın öğrencilerden oluşmaktadır. İki yıldada okuyan öğrencilerimizin toplam sayısı yirmidir. Bizlere çoğu zaman, “Neden öğrencilerinizin tamamı kadındır?” sorusu sorulmaktadır. Çünkü bu yeni bir bilim dalıdır. Bu yeni bilimin doğru ve sağlıklı bir temel üzerinde gelişip oturması için, şimdi sadece kadın öğrencileri fakülteye alıyoruz. Kadın bakış açısı ve yaklaşımıyla tarih, toplum, yaşam ve bilime bakıp, kadın rengiyle ele almalıyız. Bu konuda öğrencilerimizin kadın rengi ve bakış açısıyla her şeye yaklaşıp ele almalarını amaçlamaktayız, bunun için de onlara yardımcı oluyoruz. Mevcut durumda da erkek öğrencilerin de alınmalarına dair tartışmalar var, önümüzdeki süreçlerde her iki cinsiyeti de fakülteye alacağız. Çünkü jineoloji bilimi sadece kadınların bilimi değildir. Jineolojinin diğer bilmlerden farkı da burada gizlidir, jineoloji özgür eş yaşamın bilimidir. Her iki cinsiyeti de doğru bir temelde, özgür eş yaşam ilkeleriyle eğitmek istiyoruz.

  • Dışarıdan Gelen Heyetlerin Fakülteniz Hakkındaki Düşünceleri Nelerdir?

Gördüğümüz ve takip ettiğimiz kadarıyla bütün dünya kamuoyunun gözü bu bilimin üzerindedir. Özellikle de feminist, demokrat, aydın, eğitmen ve bilim kadınları bu yeni bilim olan jineolojiyi yakından takip etmektedirler. Bu yüzden yurt dışından üniversitemizi ziyaret etmeye gelen heyetler ilk olarak fakültemizi ziyaret etmekte ve tartışma ve görüşlerini aktarmaktadırlar. Heyetlerinin merak ettikleri sorulara doğru bir yaklaşımla cevap vermekteyiz. Bu heyetler yoluyla ilişkilerimiz oluşmaktadır. Yaklaşık bir yıl önce Emden/Leer Üniversitesi fakültemiz üzerinden üniversitemizle ilişki kurmaya başladı. Bir çok kesim sormakta ve iletişim kurmaya çalışmakta. Jineoloji bilimi tüm dünyada yeni bir bilimdir ve bunun öncülüğünü de Kürt ve Kürdistan’lı kadınlar yapmaktadır. Arayış içinde olan kadınlar bu bilime yönelmektedirler. Bu bilim onlara karanlıktan çıkmakları için ışık olmaktadır. Jineoloji bir bilim olarak, bir çok esas üzerinden kendini örgütler ve geliştirir. Bunlardan biri de, birçok alandan mücadele yürüten devrimci kadın hareketleri tarihi, feminist kadınlar tarihi, filozof kadınlar tarihin, Kürt ve Arap kadınlar tarihi de dahil tarihin ilk zamanlarından günümüze dek kadın tarihini ele alıp araştırmaktadır.

  • Bir Bilm Olarak Jineoloji Kaynağını Nereden Almaktadır?

Bildiğimiz gibi insanlaşma ve toplumlaşmanın ilk zamanlarında tanrıçalık-kadın-annelik kültürü vardır. Ve bu da jineoloji için esas bir kaynaktır. Bunun yanı sıra yaklaşık kırk yıldır mücadele yürüten Kürdistan Özgürlük Hareketi de, jineoloji için büyük bir ilham kaynağı olmuştur. Ayrıca dünyadaki feminist kadın hareketleri de jineolojiye büyük katkılar sunmuştur. Jineolojinin feminist hareketlere bazı eleştirileri olmasına rağmen feminist kadın hareketlerden büyük bir ilham almıştır. Fakültemizdeki öğrencilerimiz iki yıl okumakta, her bir öğretim yılı da üç aşamadan oluşmaktadır. İkinci yılını okuyan öğrenciler altıncı aşamaya geçmişler ve stajlarını sürdürmektedirler. Bu iki yıl içinde edindikleri bilgi ve bilimleri, staj sürecinde pratiğe koymaktadırlar. Öğrencilerimizin bir bölümü Kongra Star’da stajlarını sürdürmektedirler. Kongra Star’a gelen sorunları öğrencilerimiz takip edip analizlerini geliştirmektedirler ve bu şekilde de sorunlara bilimsel olarak yaklaşılmaktadır. Ayrıca TEV-DEM’deki kadın meclislerinde, Din ve İnanç Komitesi’ndeki, Kadın Destesi’ndeki araştırmalarda öğrencilerimiz aktif olarak yer almakta ve stajlarını sürdürmektedirler. Danışman gibi gelişen sorunlara değerlendirmelerini geliştirmektedirler. Öğrencilerimizin staj süreçleri iyi geçmektedir. Bu staj yoluyla hem kurumlarımıza fayda sağlanmakta, hem de öğrencilerimiz tecrübe kazanmaktadırlar.

  • Öğrencileriniz Öğrenimlerini Tamamladıktan Sonra Toplumdaki Rolleri Ne Olacaktır?

Öğrencilerimiz öğrenimlerini tamamlayıp diplomalarını aldıktan sonra düzenlemelerini yapacağız. İsteklerine bağlı düzenlemeler yapılacaktır. Özerk Yönetimin tüm kurumlarında her iki cinsiyet eşit temsiliyet hakkına sahiptirler. Eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimizi kurumlarımızın meclislerine düzenleyeceğiz. Gördükleri eğitimler doğrultusunda kurumlardaki çalışmalara bilimsel olarak katılım yapabilirler ve toplum ve kurumlarımıza da katkı sağlayabilirler. Bu kurumlarda araştırmalar yapabilirler, seminerler hazırlayıp sunabilirler.

  • Okuma Yılını Artırma Gibi Bir Planlamanız Var Mı?

 Ekim ayında üniversitenin genel çalışmalarıyla ilgili bir konferans gerçekleştireceğiz. Okuma yılına dair tartışmalar yürütülecek ve bu çerçevede de kararlar alınacak ve buna göre de bir sonuç ortaya çıkacak. Ama şimdi bu konuda sizlere net bir cevap veremeyiz. Şu an fakültemiz iki yıllıktır.

15

14

11

14

12

10