1 Dîdareke Li Gel Saziya Zimanê Kurdî

Ziman amûreke pir girîng ê dan û standinê ya di nava mirovan de ye.

A Hunera Fêrkirinê

Dema ku mijar fêrkirin be, yekser xwendekar, mamoste, dibistan, pirtûk û

0 Materyalên Refa 12’an Li Gorî Taybetmendiyên Pêkhateyan Tên Amadekirin

Saziya Materyalan a herêma Cizîrê dest bi xebata amadekirina matery

Dilsoz Di Dibistanê De Nirxandina Hevalan

Nirxandina Hevalan: Rêbazeke bi rêya wê

Asimilasyon Asîmîlasyon û Oto Asîmîlasyon

Çand û ziman hêmanên sereke yên hebûnê ne.