Komîteya Perwerdê ya KCK'ê Pozîtîvîzm

Têgîna pozîtîvîzmê di zimanê

Komîteya Perwerdê ya KCK'ê Civaknasiya Azadiyê

Civaknasiya Azadiyê nêrînên A

01 Di perwerdeyê de zimanê biyanî

Di dîrokê de her tim têkilî di navbera netewên cuda de çêbûye, çand

01 Dibistanên Demokratîk

            Perwerde, pêkhatineke veguhastina nirx û zanînan ji bo

01 Pedagojî, Andragojî û Hotagojî

Pedagojî wek peyv, ji “paidag